گروه درسی چند پا یه سمیرم

تجربیات شغلی یکی از معلمان چند پایه ی سمیرم

مقدمه

 «به نام خدايي كه به انسان قدرت تفكر بخشيد»

سپاس خداوندي را كه به بندگان خود تعليم و تربيت آموخت و به آنان قدرت انديشيدن داد و با نور لايزال خود جامعه بشري را از قيد و بند جهالت و گمراهي به سرچشمه ي ايمان ، معرفت و آگاهي هدايت نمود تا بتوانند در پناه علم ، دانش و تعهد خود خدمت شايان به جامعه ي بشري ارزاني دارند و هم چنين به ماچنان جرأتي عطا نمود تا بتوانيم قدم در راه دشواري نهيم كه محل آمال و آرزوهاي تعداد بيشماري از دانش آموختگان اين مرز و بوم است. و اين كار عظيم فرهنگي را با سرمايه ناچيزي از علم و دانش ناقص خود جامه عمل بپوشانيم باشد كه اين شراره ي كم رنگ به همت آيندگان و فعالان عرصه ي آموزش و پرورش به فردا و فرداهاي روشن بپيوندند و فرهنگ و ادبيات گران سنگ اين مرز و بوم را بيش از پيش به جهانيان بشناساند.

در اين مختصر برآنم كه يافته ها ، تجربيات و اندوخته هاي خود را در طول سالهاي متمادي خدمت در جهت پيشبرد مسائل تعليم و تربيت كه هدف و رسالت اصلي آموزش و پرورش براي داشتن نسلي موفّق و پويا در زمينه هاي اجتماعي ، شغلي و آموزشي است بيان نمایم. اكنون آموزش و پرورش به عنوان متولّي اين امر مهم ، چنان بايد در اين زمينه ها كارآمد و به روز عمل نمايد كه با اين پيشينه ي فرهنگي غني و داشتن ديني كلي نگر و كامل بتواند هرگونه تهاجم فرهنگي و توطئه هاي دشمن را با فرهنگ سازي دقيق و به موقع خنثي نمايد كه ايراني آباد و سربلند در همه زمينه ها را به دنبال داشته باشد و مايه ي مباهات و افتخار يكايك افراد ميهن عزيزمان شود و به فرمايش استاد زرين كوب «تنها چيزي كه برايمان مايه ي آرام و سكون خاطر شود معلمي باشد» راسرلوحه ي كاري خود قرار دهيم.

 

تجربیات شغلی آقای رضا نادریان شاغل در یکی  از مدارس چند پایه سمیرم

توجه به تجربيات كاركنان، بزرگ ترين و مهمترين پديده اي است ،كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است .اين جنبش نيز مانند شماري ديگر از جنبش هاي كارآمد، سودمندي و كاربرد زيادي دارد و در تمام كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان ، به آن به طور جدي توجه مي شود. و چنين رويكردي ، كاركنان را دچار تحولي شگرف مي سازد و راه را براي بهره گيري بهتر از توان تخصّصي كاركنان هموار مي سازد.اگر ما در هر پست و مقامي نتوانيم انتقال تجربه داشته باشيم، هيچ اطّلاعاتي به دست نمي آوريم بنابراين هرنوع كاركرد نيازمند و مستلزم اطّلاعات است. انتقال تجربيّات ، كليد موفّقيّت يا بهتر بگويم حلاّل بخش اعظمي از مشكلات مي باشد.اينك لازم است كه در پرداختن به اين كار و ارائه ي راهكارهاي عملي و لازم ، اين موضوع را از ديدگاه و زواياي متفاوت نگريست و من نيز براي سهولت كار ، آن را به دوبخش مجزا تقسيم بندي كرده ام و موارد متعدّدي را درحيطه ي كاري و سطوح مختلف بررسي نموده ام و آن ها را با توجه به تجربه ي شخصي و افكار و انديشه هاي خود در اين جا  بطورمختصرمي آورم.

1-2)تجربیات مدیریت مستقل در مدارس ابتدایی

تمامی اعتبار یک سازمان به نگرش قوی و درست و علمی مدیر آن بستگی دارد ، مدير يك دبستان مي تواند با داشتن برنامه هاي صحيح آموزشي ،مؤسسه را به راه ها ي بلند علمي هدايت نمايد. مطالب ذيل حاصل تجربیات سه  سال مدیریت ، مدير دبستان مي باشد كه جهت آگاهي و آشنائي و كاربردبه حضورتان تقديم مي گردد كه اميد است در راستاي پيشبرد دانش آموزان به قلّه هاي بالاتر مفيد واقع شود:

1-1-2)نگرش مثبت داشته و به موفّقيّت بينديشيم ، از نكات منفي پيرامون و محيط كار آگاهي كامل داشته و به دنبال اين نباشيم كه تقصير شكست ها را به گردن ديگران بيندازيم .

2-1-2)براساس واقعيات تصميم بگيريم ، اهداف خود را به طور دقيق ، واضح و قابل سنجش مشخص ساخته و طراحي براي رسيدن به اين اهداف ترسيم نمائيم.

3-1-2)اهل عمل باشيم ، هدف گذاري بدون عمل ، ارزشي ندارد ، با عمل كردن است كه ياد مي گيريم كارهاي خود را اولويت بندي كنيم، در يك زمان همه چيزها مهم نيستند، از بين گزينه هاي متعدد بهترين را برگزينيم.

4-1-2)هرگز از يادگيري غافل نشويم ، همواره دانش و مهارت خود را ارتقاء داده و به طور مداوم آنها را به روز كنيم ، تغييرات پيرامون خود را شناخته و دانش جديد را در محيط كار معرفي كنيم.

5-1-2)سخت كوش و با پشتكار باشيم ، موفّقيّت در كار مانند پيروزي در دو، استقامت است نياز به پايداري و تلاش دارد.

6-1-2)بياموزيم كه جزئيّات را تحليل كنيم، تمام واقعيت ها و داده هاي ممكن را از تمامي منابع بررسي كرده ، از اشتباه خود پند بگيريم و موفّقيّت هايمان را تكرار كنيم، گاهي تجزيه و تحليل داده ها ما را به ا لگويي قابل تكرار مي رساند.

7-1-2)وقت و سرمايه خود را غنيمت بشماريم. هميشه محدوديتها وجود دارند، تا حدّ ممكن آن ها را شناسايي كنيم، هرگز اجازه ندهيم ديگران ما را از اهدافمان غافل كنند .

8-1-2)از نوآوري نهراسيم : هميشه در انجام كارها اين سوال را مطرح كنيم كه آيا بهترين روش كار را انتخاب كرده ايم يا روش بهترين تری هم وجود دارد؟

9-1-2)به طور مؤثر با ديگران ارتباط برقرار كنيم ، ما مانند يك جزيره نيستيم بايد ديگران را درك كنيم و به طور مؤثر با آن ها ارتباط برقرار سازيم .

10-1-2)راست گو،مسئوليّت پذير و قابل اعتماد باشيم ، اگر اين صفات را در خود پرورش ندهيم همه موارد بالا بي معني مي شوند.

همچنين تجربه كرده ام ،كه بايد ابروهاي مدیركمتر گره بخورد ، بر گوشه لبش غنچه اي برويد كه همواره نمايان باشد. گوش هايش بزرگ تر از دهانش باشد ؛همه را به حساب بياورد؛ذرّه بين به دست نگيرد و براي شكار «عيب ها» اسبش را زين نكند؛اين جمله هرگزبرزبانش جاري  نشود ( اين مشكل ، مشكل شماست) ؛تشكّر كردن را هيچ وقت از ياد نبرد؛مدام دنبال بهانه نباشد؛ ديگران را محكوم نكند. هميشه از خودش بپرسد : « من براي ديگران چه كرده ام ؟» شوخي را به طور جدّي باور كند؛اگر چيزي براي گفتن ندارد ، بي مورد سخن نگويد. با نگاهش آرامش را پيشكش كند. زمينه ساز «فرصت» براي ديگران باشد؛ فرصت ها را به تهديد تبديل نكند؛  بزرگي را با «ادا و اطوار» به نمايش نگذارد ،كم تر به چشم بيايد و بيش تر در چشمها بنشيند و...

2-2) تجربیات در کلاس های درسی چند پایه

 همانطور که شرح حالم گذشت عمده ی سالهای خدمتم را در مدارس محروم چند پایه شهرستان  سمیرم گذرانده ام .تدریس در کلاس های درس چند پایه و دانش آموزی در این کلاس ها ، تجارب فراوانی را به بار می آورد . تجارب بر آمده از کلاس های درس چند پایه برای معلمان ، افزیش توانایی حرفه ای و وابستگی به دانش آموزان است که به گفته ی یکی از معلمان کلاس چند پایه ،معلم کلاس چند پایه، سر پرست خانواده پر فرزندی است که باید برای همه ی آنان به صورت متفاوت برنامه ریزی کند و به نسبت مساوی محبت خود را به هر کدام از بچه ها نشان دهد . و بر این باور است که کلاس درس چند پایه کلاس زندگی است.  

1-2-2)دلایل تشکیل کلاس های چند پایه

 پایین بودن تعداد دانش آموزان در مناطق روستایی و کمبود معلّم دو مشکل اساسی است که باعث دور ماندن کودکان این مناطق از درس و مدرسه می شود . در بیشتر موارد ، نتایج اسف انگیز نیز به دنبال دارد؛ زیرا تعدادی از این کودکان در سنین آموزش از شرکت در کلاس درس باز می مانند و تعدادی نیز که شرکت در کلاسی که بچه های کوچکتر از خودشان در آن درس می خوانند ترک تحصیل می کنند. آموزش در کلاس های چند پایه ، شیوه ای است که دسترسی کودکان روستایی را به کلاس درس بیشتر می کند. البته تدریس در این کلاس ها نیازمند برخورداری از مهارت های ویژه و روش های مناسب سازماندهی کلاس است. همچنین می توان بابه روز کردن شیوه های تدریس و کار آمد کردن بهره گیری از منابع  و افزایش مشارکت جمعی و توسعه ی سوادرا از دیگر دلایل تشکیل کلاس های چند پایه شمرد.

2-2-2)رهنمودهایی جهت مدیریت مؤثر در کلاس های چند پایه

-  معلّم کلاس درس چند پایه باید روشها ، فنون و راهبردهای متعدد مؤثری برای تدریس آماده بوده و به طور اثر گذاری آنها را برای جلب رضایت مندی دانش آموزان به کار گیرد.

- در کلاس های درس چند پایه، دانش آموزانی با سنین مختلف و توانایی متفاوت حضور دارند معلّم نباید و نمی تواند فقط با تکیه بر یک روش به ارایه محتوا بپردازد.

-  معلّم باید طرح درس روزانه اش را به دقّت آماده کند تا دانش آموزان پایه های مختلف را به انجام انواعی از فعّالیّت های یادگیری سودمند وادار سازد.

-  به کارگیری راهبردهای تدریس باید همراه با انعطاف پذیری باشد . در برخی مواقع نیاز است برای اثر گذاری بیشتر ، راهبردهای تدریس با توجه به نوع محتوا و نیازمندی دانش آموزان مورد بازنگری قرار گیرد.

- گروهبندی بر پایه توانمندی را به عنوان یک راه کار در نظر گرفته شود برای تدریس دو سویه و انجام تدریس جبرانی فراهم می کند . گروه بندی بر پایه های تحصیلی غیر یکسان در کلاس های چند پایه فرصت مناسبی برای فعالیت های مشارکتی و پویا فراهم می کند.

-  گاهی فعّالیّت یکسان را برای همه دانش آموزان کلاس ارایه شود. شمار زیادی از فعالیت ها را می توان طراحی کرد که دانش آموزان پایه های اول تا پنجم در انجام دادن آن ها شرکت کنند.

 - معلّم شرایطی ایجاد کند تا دانش آموزان از همدیگر یا بگیرند . نظر به اینکه در بسیاری از موارد یاد گیرندگان بزرگسال الگوی یادگیری بسیار خوبی برای یادگیرندگان تازه کارند.

-  مشارکت در گروه های یادگیری به مثابه یک عضو فعّال گروه برای مثال معلّم می تواند خود را به عنوان عضوی در گروه یادگیری دانش آموزان پایه سوم، چهارم و پنجم دبستان نماید.

-  معلّم کلاس درس چند پایه متوجه توانایی طبیعی دانش آموزان برای شناخت و کنجکاوی باشد و بر پایه این ویژگی دانش آموزان فعّالیّت های یادگیری مناسبی را طراحی و به آنان ارئه دهد.

3-2-2)مشکلات و مسایل کلاس های درس چند پایه:

یکی از مسایل اساسی در کلاس های چند پایه ، نیروی انسانی است . در این کلاس ها معمولاً معلّم علاوه بر تدریس محتوای آموزشی ، امور اداری مربوط به مدیر ، معاون ، متصدّی امور دفتری و وظایف مربی بهداشت ، معلّم ورزش و ... را نیز عهده دار است و از سوی دیگر او باید به عنوان یک پژوهشگر در آموزش کیفی و یک مشاور اجتماعی نیز ایفای نقش کند . این در حالی است که هیچ انگیزه اجتماعی ، اقتصادی ویژه ای برای آن ها فراهم نشده است و افراد علاقمند و شایسته حرفه معلّمی تمایلی به خدمت در این کلاس ها ندارند.

در مجموع مشکلات خاصّی همچون کمبود وقت ، نقصان تجربه و کمبود اطّلاعات معلّمان مدارس چند پایه در امر تدریس و کلاس داری حرفه ای ، نا مناسب بودن فضای آموزشی و کمبود کلاس درس ، عدم هماهنگی بین مدرسه و خانواده و کمبود تجهیزات آموزشی منجر به نارضایتی معلّمان می گردد مخصوصاً در مواردی که معلّم به عنوان مدیر ، دفتر دار ، خدمتگزار ، معاون ، نامه رسان هم ایفای نقش می کند . و در کلاس نیز باید بیش از یک معلّم تک پایه مهارت ، توانایی و اطّلاعات داشته باشد.

4-2-2) کلاسهای چند پایه و راهکارهای اثربخش
- هر کودکی حق دارد که از آموزش بهره مند گردد. لذا کلاس های چند پایه فرصت یادگیری برای بسیاری از کودکان مناطق روستایی و عشایری را فراهم می آورد.
- مدارس چند پایه به دلایل کاهش جمعیّت و مهاجرت به شهر و موقعیّت جغرافیایی قابل توسعه نمی باشند. تدریس در کلاس های چند پایه یکی از روشهای آموزشی است که می تواند نیازهای بسیاری از افراد واجب التّعلیم را تامین نماید.تدریس در این کلاس ها نیازمند برخورداری از مهارتهای ویژه و روش های مناسب سازماندهی کلاسی است.

 -استفاده از رایانه به عنوان معلّم کمکی در کلاس به کمک CD های آموزشی.
-  استفاده از آموزگارانی که دوره های ویژه دیده و با روشهای فعّال آشنا باشند.
-  تدریس همشاگردی : استفاده از دانش آموزان قوی برای اعضای ضعیف گروه ، این کار باعث می شود دانش آموزان قوی بر مطالب درس مسلط شوند.
-  تقسیم مناسب وقت بین پایه ها و توجه به همه پایه ها .
- گروه بندی دانش آموزان : معلّم دانش آموزان را به گروه های مختلف تقسیم می کند و برای هر گروه یک مسئول انتخاب می نماید. معلّم به گروه ها کمک می کند. بین گروه ها رقابت و دوستی بوجود می آید.
- استفاده از روشهای مناسب تدریس :در کلاس های چند پایه معلّم نباید فقط از یک روش به ارائه محتوا بپردازد.
- سازماندهی کلاس ، فرصت تدریس موثر در کلاس های چند پایه ،اگر معلّم نتواند کلاس را بخوبی سازماندهی کند هر چند طرح درس داشته باشد امّا موفّق نخواهد بود .
-  استفاده از نیروهای بومی بخاطر دوزبانه بودن دانش آموزان در کلاس های چند پایه.
- مناسب بودن فضای کلاس ، در اختیار داشتن میز ، صندلی و نحوه بهره گیری ازفضای کلاس و مجزا بودن آن با دفتر آموزشگاه .
- استفاده از معلّمان علاقمند:از معلّمانی که علاقمند هستند که در کلاس های چند پایه کار کنند استفاده شود.

5-2-2)مزایا و محاسن کلاس های چند پایه

-  در یک کلاس چند پایه دانش آموزان بین 6 تا 15 ساله وجود دارند. این دانش آموزان دوره های مختلف رشد جسمی و فکری را با نیازهای متفاوت می گذرانند که تعامل بین آنها در یادگیری اثرات زیادی دارد.

- معلّم می تواند از برخی وسایل آماده شده برای همه پایه ها استفاده نماید و به این طریق در وقت و هزینه صرفه جویی شده و هم بر کارآیی تدریس افزوده می گردد.

- در این کلاس ها می توان دانش آموزانی را که در بعضی از دروس عقب ماندگی دارند در پایه پایین تر قرار داد تا جبران کمبود بنمایند و به دانش آموزانی هم که پیشرفته هستند اجازه استفاده از درس سطح بالاتر را داد.  دانش آموزان پایه های بالاتر در جریان تکرار دروس سال های قبل خود قرار گرفته این دروس برای ایشان تکرار می شود و یادگیری آن ها عمیق تر می گردد و بالعکس ، دانش آموزان پایه های پایین تر تا حدودی با درس های سال های بالاتر آشنا می شوند و این خود پیش زمینه ای برای یادگیری وسیع تر آن ها خواهد شد.  

- به دانش آموزان فرصت می دهند ، بر اساس مهارت ها ، استعداد ، علاقه، نوع شخصیّت و میزان سن خود با یکدیگر همکاری کنند و باعث گسترده شدن حوزه تجربه ها و روابط اجتماعی دانش آموزی شود.

-  با افزیش دامنه ی سنی دانش آموزان ، سطح پیشرفت آنان را افزایش می دهد و سبب می شود دانش آموزان ، دوستی های خود را بر اساس عوامل دیگری به جز سن نیز پایه ریزی کنند.

- برای دانش آموزان بزرگتر فرصت فراهم می کند تا با درس دادن به دانش آموزان کوچکتر نقش معلّم را بازی کنند و بهره گیری از یک معلّم در چند سال تحصیلی متوالی سبب عمیق تر شدن پیوند بین معلّم و دانش آموزان می شود.  

-  دانش آموزان پذیرش و تحمّل دیگران را یاد می گیرند و زمانی که دانش آموزان بر اساس سطح توانایی خود آموزش ببینند، شرایط طبیعی تری برای آموزش فراهم می شود.

6-2-2)سازماندهی کلاس درس

سازماندهی کلاس یکی از مهمترین عوامل برای کمک کردن به فراهم نمودن فرصت تدریس موثر است اگر کلاس درس به خوبی سازماندهی نشود هر اندازه طرح درس به خوبی فراهم شده باشد راهی به سوی موفّقیّت نخواهد داشت .

معلّم کلاس چند پایه ، هم باید درس را سازمان بدهد و هم باید فضای فیزیکی کلاس را به خوبی سازمان بدهد. چگونگی آرایش میز و نیمکت در کلاس و نحوه بهره گیری از دیوارها و سقف و کف کلاس تأثیر زیادی برای عملکرد کلاسی معلّم و دانش آموزان دارد. معلّم کلاس درس چند پایه باید متوجه توانایی طبیعی دانش آموزان برای شناخت و کنجکاوی باشد و برپایه این ویژگی دانش آموزان فعّالیّت های یادگیری مناسبی را طراحی و به آنان ارایه دهد.

7-2-2) سازماندهي فيزيكي

اختصاص دادن گوشه اي از ديوار كلاس براي نمايش كارهاي دانش آموزان انتخاب گوشه هاي مناسب براي موضوعات مختلف . مثال : گوشه اي براي علوم و طبيعت و جغرافيا ، گوشه كتاب ، گوشه لوازم و كارگاه هنر ، گوشه رياضي ، گوشه مغازه براي آموزش مهارت هاي اجتماعي ، گوشه خواندن ، ميز اكتشاف و ...

قراردادن ميز معلم در جايي كه دانش آموزان به سهولت با وي ارتباط داشته باشند.

چيدمان ميز و نيمكت ها ی دانش آموزان در كلاس درس برای سه نوع فعاليت : توجه به تدريس معلم ، انجام مطالعه انفرادي ، انجام تكاليف درون كلاسي به صورت فردي و گروهي و با توجه به اين فعاليت ها ، بهتر است چيدمان كلاس به سه بخش تقسيم گردد. قرار دادن پايه هاي نزديك به هم ،در يك بخش از كلاس يكي ديگر از روش هاي چيدمان است .

 

8-2-2)شيوه رفع اشکال در روخواني دانش آموزان


در بخش روخواني بچّه‌ها بايد بتوانند شمرده بخوانند و ‌اگر موقع خواندن اشکال پيدا بکنند معلّم ضمن اين که مي‌گذارد بچّه‌ بخواند از او مي‌خواهد که دوباره بخواند و دقت کند يا اگر لازم باشد روي لوحه نشان مي‌دهد يا روي تخته‌ي نويسد. در کلاس چهارم و پنجم به اين ترتيب انجام شود و معلم با اشاره‌هايي که مي‌کند از بچه‌ها بخواهد که با دقت بخوانند. يک نکته‌اي که هست اين که بعضي بچه‌ها از نظر استعداد واقعاً ضعيف هستند و يک مقدار هم اعتماد به نفسشان کم است، خوب است که معلّم اين‌گونه بچه‌ها را پاي تخته بياورد و با دست يا کاغذ روي بخش‌هاي کلمه بگذارد و فقط يک ‌بخش را نشان دهد،تا دانش‌آموز بخواند، بعد بخش بعدي و بخش بعدي و دائم بگويد:‌ديدي خواندي، ديدي مي‌تواني و ... .يک نکته‌اي که من اين جا بايد مطرح کنم کلمات و ديالوگ‌هايي است که معلّمان استفاده مي‌کنند.گاهي اوقات بعضي معلمان ناخواسته مي‌گويند،‌ بچّه‌ها اين‌ها مشکل است، دقت کنيد صحيح بخوانيد‌. همين قدر که معلّم بگويد مشکل است،‌ قدري ترديد در بچه‌هاي متوسط به پايين ايجاد مي‌شود.ما اگر بگوييم: بچه‌هّا بخوانيد، مي‌توانيد،ديديد اين را هم خوانديد، ‌بيان اين ديالوگ‌ها و حرف‌ها خيلي در رفع اشکال و اعتماد به نفس و توانايي بچه‌ها در خواندن مؤثر است.

9-2-2)مشكلات خاصّ كلاس هاي چندپايه و راه حل هاي پيشنهادی

بسیاری کلاس های چند پایه را معضل می دانند و مشکلات متعدّدی وجود دارد که این کلاس بازده خوبی ندارد،  این مشکلات به دو بخش آموزشی و فیزیکی تقسیم می شود

1-9-2-2) مشكلات آموزشي

الف )كمبود وقت: برابر جدول دروس مصوّب وزارت آموزش و پرورش  هر پايه ابتدايي 25 ساعت در هفته درس دارد.اگر كلاس پنج پايه باشد ، معلّم بايد 125 ساعت فعّاليّت آموزشي و تدريس را در قالب 25 ساعت برنامه ريزي كند.، در واقع  فرصت هاي ياددهي و يادگيري در يك كلاس پنج پايه به يك پنجم كاهش مي يابد.

 

 

راه حل 1)كاهش دادن پايه ها

با توجه به اين كه معمولاً معلّمان كلاس هاي چند پايه در محل خدمت خود بيتوته مي كنند ، مي توانند برنامه ي آموزش و تدريس خود را برمبناي 3 پايه در صبح و 2 پايه در بعدازظهر طرح ريزي كنند. به اين معنا ضمن اين كه همه دانش آموزان تحت تعليم در مدرسه حضور دارند ، در نوبت صبح فقط سه پايه به عنوان محور در كار يادگيري شركت دارند و دو پايه ديگر به انجام تكاليف ، فعاليت هاي پژوهشي ، دست ورزي ، فعاليت هاي هنري و تربيت بدني و ... مشغولند.  

راه حل 2) استفاده از وجود شاگرد معّلم

 استفاده از برخي دانش آموزان براي تدريس به بعضي ديگر ، پديده جديدي نيست. اين روش آموزش با عنوان هاي مختلف مانند شاگرد معلّم ، معلّميار ، خليفه و... ناميده مي شود .  در اين روش از دانش آموزان مستعدتر پايه هاي بالاتر در جهت نظارت بر گروه هاي خود آموز استفاده مي شود. از مزاياي اين روش مي توان به جبران كمبود ساعات آموزشي ، آموزش انفرادي به دانش آموزان ضعيف از لحاظ عاطفي و اجتماعي و درسي ، ايجاد اعتماد به نفس و  نگرش مثبت به خود در دانش آموزان معلم يار و تقويت احساس استقلال و عدم وابستگي و ... .   جهت رفع موانع موجود بر سر راه اجراي اين روش مي توان با عوض كردن هر ماه يك بار شاگرد معلّم ، از افت تحصيلي او جلوگيري به عمل آورد و از دانش آموزان مستعد دیگردر زمينه درسي براي اين منظور استفاده كرد.

ب)فقدان تجهيزات آموزشي:
اثرات استفاده از تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي در تعميق يادگيري بر كسي پوشيده نيست.  اما دليل فاقد آن متاسفانه كلاس هاي چندپايه به دو هستند :
1-                پايين بودن سرانه دانش آموزي .
2- در اولويت قرار نداشتن مدارس چند پايه در هنگام توزيع وسايل آموزشي رايگان از جانب اداره.

راه حل):تهيه پاره اي از اين وسايل در زنگ هنر توسط دانش آموزان مانند دسته هاي ده تايي ، چرتكه آموزشي و... به عنوان كاردستي  برنامه ريزي و تدوين پاره اي از فعاليت ها براي يك روز مشخص و امانت گرفتن اين گونه وسايل از مدارس برخوردار.

ج)ضعف بنيه علمي دانش آموزان:

 در اين كه دانش آموزان كلاس هاي چندپايه با اين همه مشكلات ، نسبت به  دانش آموزان در كلاس هاي عادي ضعيف هستند ، شكي نيست. اما اين مشكل ، تمام مشكلات ديگر را توجيه نمي كند. 

راه حل):يادآوري و مرور درسهاي سال قبل در آغاز سال تحصيلي به مدت دو الي سه هفته.اجراي آزمون تشخيصي در ابتدای سال از پايه پايين تر بعد از مرور درسهاي سال قبل وتغيير شيوه هاي آموزشي به نوعي كه مشاركت فردي و فعال دانش آموز را در فعاليت هاي گروهي به همراه داشته باشد و آموخته ها را براي دانش آموزان معنادار سازد ، تا بتوانند آن ها را در زندگي خود به كارببرند .

د):مناطق دوزبانه: 

 سيستم متمركز آموزش و پرورش و يادگيري زبان رسمي و معيار در كشور ما ، مشكلي است كه فكرمتخصصان امر تعليم و تربيت را به خود مشغول كرده است. ارائه راهكارهايي همچون داير نمودن كلاس هاي يك ماهه آمادگي در مناطق دو زبانه براي پايه اول ابتدايي از جمله اقداماتي است كه مستلزم صرف هزينه زياد و بهره مندي بسيار كم است.گرچه توسعه رسانه هاي جمعي و گروهي و گسترش دامنه آن به روستاها تا حدودي به رفع اين نقيصه كمك كرده است.

راه حل ):ايجاد عادت به مطالعه از طريق كتاب هاي داستان و كتب آموزشي و  علمي كه به زبان معيار ( فارسي ) نوشته شده است. تا زماني كه احساس مي كنيد تكلّم به زبان معيار در ارتباط شما و دانش آموزان مشكلي ايجاد نمي كند، به زبان فارسي صحبت كنيد. در غير اين صورت موضوع را با جملات كوتاه به زبان مادري توضيح دهيد.از دانش آموزان بخواهيد در ساعات درس انشا يا فارسي داستان هاي كوتاه به زبان مادري را به زبان فارسي ترجمه كنند.  به دانش آموزان توصيه كنيد براي خود دفتري تحت عنوان « دفتر خاطره » تهيه كرده و حوادث و فعاليت هاي جالب روزانه را در آن گزارش نويسي كنند.از دانش آموزان بخواهيد فيلم ها ،كارتون هاي تلويزيوني ، اخبار ، وضعيت آب و هوا و... را يادداشت كنند و در كلاس با فن ايفاي نقش اجرا نمايند.

2-9-2-2) مشكلات غير آموزشي كلاس هاي چندپايه

- عدم مشاركت و رسيدگي اوليا ي دانش آموزان در امر تحصيل فرزندان خود.

- فقر مالي اوليا.

- سنگيني حجم كار معاون آموزگاران در مدارس داراي كلاس هاي چند پايه .

- بي ثباتي نيروي انساني .

- سوء تغذيه.

- غيبت بيش از حد دانش آموزان.

- پايين بودن سرانه دانش آموزي در مدارس چندپايه.

- فضاي نامناسب آموزشي.

- كمبود امكانات بهداشتي.

- غيبت معلّمان به دليل عدم بيتوته در روستا. 

 

 

یادم باشد:

یادم باشد: حرفی نزنم که دلی بلرزد و خطی ننویسم که کسی را آزار دهد.

یادم باشد: که روز و روزگار خوش است و تنها دل من دل نیست .

یادم باشد: جواب کینه را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم .

یادم باشد: باید در برابر فریاد ها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم .

یادم باشد: از چشمه ، درس خروش بگیرم و از آسمان ، درس پاک زیستن.

یادم باشد: سنگ خیلی تنهاست، باید با او هم لطیف رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند.

یادم باشد: برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام نه برای تکرار اشتباهات گذشته.

 یادم باشد: هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم ... .

یادم باشد: گره تنهایی و دلتنگی هر کسی فقط به دست خودش باز می شود.

یادم باشد: هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم ... .

یادم باشد: قبل از اینکه از راه رفتن کسی ایراد بگیرم یکبار با کفشهای او راه بروم.

و یادمان باشد: هیچگاه از راستی نترسیم !

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست.

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 14:22  توسط مهدی کاظمی  |